Kurskatalogen

Populära kurser just nu:

Kurskatalogen finansieras av Västra Götalandsregionen och satsningen Textile Movement, en arena för förändring och en rörelse som driver den cirkulära omställningen inom textil & mode i Västsverige och som en del av omställningen i EU.

 

 

 

 

Sara Nevander, VD på Sätila of Sweden AB har läst kursen 
Hållbar utveckling - CSR & Miljömärkningar. Här berättar hon om hur hon upplevde kursen. 

Varför valde du att gå just denna kurs? 

Vi har under ett par år pratat om märkningar i bolaget och vad vi bör satsa på som kan passa oss så jag ville få en mer detaljrik förståelse för alla märkningar som finns. Det finns vissa som är mer lämpade för olika marknader och det är viktigt att ha med sig så man inte lägger tid och kapital på något som inte passar de marknader man är närvarande i. Jag saknade info om BSCI som är något vi tittar på och dem har både för CSR frågor och ledningssystem idag.

 

Vad har du lärt?

En genomgång av alla märkningar och hur bolag arbetar med dem eller helt enkelt väljer att gå sin egen väg och gör ett eget alternativ. Olika certifieringar och märkningar är inriktade mot produkt eller CSR eller både och är viktigt att ha med sig. Bra att ha med sig att vissa märkningar leder till certifiering andra inte. Jag tror det kommer att bli viktigare att bli auditerad av tredje part för att säkerställa sitt CSR eller miljöpåstående. Fick även inblick i den cirkulära ekonomin som är lite svår att greppa för tillfället, infon från Mistra var teknisk och bitvis svår att följa men intressant info om hur man kan gå tillväga och vilka olika perspektiv man behöver ha med i processen.

 

Vad tar du med dig från kursen i din roll som VD?

Hur många märkningar det finns men också vilka som leder till certifiering och att välja den som passar min produkt och marknad bäst. Bra med överskådlig insyn över de märkningar som gäller i främst Europa.

 

Vilka skulle du rekommendera att gå denna kurs?

De som har viss förkunskap om märkningar men vill ta steget att bli certifierade inom CSR eller miljöledning så hen kan ta bästa beslutet för verksamheten framåt.