GDPR

Den 25 maj 2018 trädde den nya lagstiftningen gällande personuppgifter, GDPR i kraft och i samband med det vill vi berätta för dig om hur vi behandlar dina personuppgifter. De uppgifter vi eventuellt har sparat om dig som student eller samarbetspartner i vårt register kan vara ditt namn, titel, adress, telefonnummer och mailadress, uppgifter vi använder enbart internt till att skicka ut inbjudningar till event, nyhetsbrev, pressinformation etc.

Vi på Nordiska Textilakademin bryr oss om din personliga integritet.

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lag och angivna principer. NTA samlar enbart in uppgifter som är relevanta och nödvändiga för varje verksamhetsområde. Personuppgifter lagras enbart under den tid som bedöms nödvändig med hänsyn till aktuellt verksamhetsområde.

Vid all hantering av personuppgifter skall dessa skyddas på lämpligt sätt. Extra noggrannhet och säkerhet iakttas vid hantering av personuppgifter av känsligt och konfidentiellt slag.

Du behöver inte acceptera eller ändra något alls om du vill fortsätta vara en del av vårt nätverk. Vill du däremot att vi tar bort dina uppgifter så skicka ett mail till info@nordiskatextilakademin.se. Vi raderar då dina uppgifter och kommer inte att kontakta dig i framtiden.

Du kan läsa mer om GDPR hos Datainspektionen bland andra.