LCA toolkit i praktiken

Förståelse för vad LCA är, använda mjukvaran Ecodesing studio för att kunna genomföra en enklare intern LCA och därmed verka för hållbar produktion och konsumtion.


Kursens innehåll 

Kursens mål är att få kunskaper och insikter om hur analys av sammanställda data i en produkts livscykel ger en total miljöpåverkan. Att känna till hur man hittar generella data för de valda processerna, samt vad som krävs i form av egna uppskattningar för att kunna göra en övergripande och enkel LCA för ett internt bruk i ett textilföretag. Vi tittar på hur du får en helhetsförståelse för hur du med hjälp av LCA kan bedöma en produkts eller tjänsts miljöpåverkan från början till slut; från tillverkning till användning till avfallshantering. Genom att identifiera de mest kritiska miljöpåverkande faktorerna fås underlag för beslutsfattande om vilka åtgärder som kan vidtas för att minska den totala miljöpåverkan.

Omfattning 

Kursen är uppbyggd av en stor modul där vi tittar på de olika momenten i en LCA i ordningsföljd genom videofilmer, presentationer och förtydligande räkneexempel. Du avslutar med att göra en egen LCA beräkning i Ecodesignstudio. För att gå kursen behöver du ha teoretisk LCA kunskap och är du nybörjare bör du gå kursen “LCA toolkit från grunden” först. 

Du har tillgång till kursen i 8 veckor.

Efter avslutad kurs 

Efter avslutad kurs kommer Du ha insikter och grundläggande kunskaper kring hur en praktisk intern LCA går till, kunskap runt olika antaganden och var man kan söka aktuell information för att få fram data till en LCA. 

Du kommer också att kunna ladda ner ett kursintyg.

Kursledare 

Denna kurs är framtagen i samarbete med Markus Göransson, utbildare inom Livscykelanalys i egen regi som arbetar med utveckling av kurser och workshops inom livscykelanalyser och hållbarhetsstrategier. 

Du har väl inte missat att det finns en grundkurs inom LCA? Om du anmäler dig till LCA toolkit från grunden, får du en rabattkod i bekräftelsemailet. Koden kan du använda för att få 25% rabatt vid köp av denna kurs!

LCA toolkit i praktiken

Kursstart: Löpande

Studieort: Distans - Digital

Kursform: Fördjupningskurs

Omfattning: 20 timmar

Studietakt: -

Pris: 6500 SEK