Kostnadsfri
Kurslängd: 5 timmar

Så leder du framtidens textil- och modebransch Workshop 4: Kartläggning och riskbedömning av din värdekedja

En workshop om hur ni kan kartlägga era värdekedjor och jobba med reducering av era risker.


Workshop på plats i Borås:
Textile Fashion Center
Plan 2, Do-Tank
Skaraborgsvägen 3A
506 30 Borås

Vi bjuder på fika och lunch

Tisdag den 29:e november, kl. 10-16

Kostnadsfri: finansieras av ESF*


Dagens textila värdekedjor är ofta komplexa, globala och har en avsaknad av transparens. Kommande lagkrav kommer dock att ställa högre krav på alla aktörer. Hur myckt kunskap har ni om era värdekedjor och deras inbygda risker?

Utifrån verktyget Risk in Supply Chain, Textile & Fashion (RISC-TF) visar vi i workshopen hur ni kan kartlägga era värdekedjor och jobba med reducering av era risker.


Detta är den fjärde i en serie av 4 workshopar på temat Så leder du framtidens textil- och modebransch. Workshoparna är fristående från varandra men anmäl dig gärna även till de övriga workshoparna på temat Så leder du framtidens textil- och modebransch:

Workshop 1: Hållbarhetsstrategi - Företagets väsentliga frågor
16:e september kl. 9-12
Digital workshop
Länk till kurs: Workshop 1: Hållbarhetsstrategi - Företagets väsentliga frågor

Workshop 2: Hållbarhetsstrategi - paketering och dokumentation
5:e oktober, kl. 9-12
Digital workshop
Länk till kurs: Workshop 2: Hållbarhetsstrategi - paketering och dokumentation

Workshop 3: Designa för cirkulära flöden
8:e november, kl. 10-16
Plats: Textile Fashion Center Borås, Lokal DO-tank på plan 2
Länk till kurs: Workshop 3: Designa för cirkulära flöden

Vill du få inspiration och förkunskaper till dessa workshops? Anmäl dig till vår kurs med digitala föreläsningar som du tar del av när det passar dig, helt i din egen takt:
Så leder du framtidens textil- och modebransch - Digitala föreläsningar
Länk till kurs: Så leder du framtidens textil- och modebransch - Digitala föreläsningar

*Läs mer om vad det innebär att kursen finansieras av ESF: Villkor