Kostnadsfri
Kurslängd: 5 timmar

Butiken som främjar hållbara communities

Hållbara affärsidéer är avgörande för att möta omställningen i framtidens butik. Kursen ger dig verktyg, inspiration och nya färdigheter för att ta klivet in i butikens framtid. Del 4 i en serie i 4 delar.


Studieort: digital distans

Kurslängd: ca 5 timmar

Språk: svenska

Kostnadsfri: 
Kursen är kostnadsfri. Kompetenssatsningen re:skills finansieras av EFS, Europeiska Socialfonden. Deltagande i kurs innebär att din arbetsgivare tar emot statsstöd. Du behöver därför ange arbetsgivare, kontaktuppgifter samt organisationsnummer vid anmälan. Blanketten som din arbetsgivare skall fylla i och signera kommer att skickas till dig i mail.
Du kommer även att få ett mail där du ska godkänna ditt deltagande med Bank-ID (Via Scrive). 

Läs mer om vad det innebär att kursen finansieras av ESF: Villkor


Mer information om kursen

Är du butiksanställd inom mode och skor? Jobbar du med försäljning av textil och mode och söker verktyg för att möta utvecklingen inom framtidens hållbara handel?  

re:skills erbjuder en kurs full av inspirerande intervjuer, kopplade till F/ACT Movement. De är producerade för att du ska få ta del av flertalet goda exempel som redan idag främjar ett mer resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan samt en hållbar konsumtion som driver ansvar, utveckling och innovationer.Vi fokuserar på hur vi kan ge kunden möjlighet till hållbart agerande tillsammans med andra och skapa en fördjupad relation till butiken.

Kursen bygger på en del av "Hållbara affärsidéer i butiken", en längre handledd kurs med digitala och fysiska träffar. Detta är del 4 - nu helt digital. Du läser den i din egen takt.

Övriga delar som nu blivit fristående kurser är:
Del 1: Kunden Världen Affären
Del 2: Potentialen för den hållbara butiken
Del 3: En gemensam affärsmodell


*Då kompetenssatsningen re:skills finansieras av EFS behöver du ange branschföretag och organisationsnummer. 
Du kommer att få ett mail där du ska godkänna ditt deltagande med Bank-ID (Via Scrive). Din arbetsgivare ska fylla i och signerar en blankett (de minimis) som skickas till dig på mail.

Läs mer om vad det innebär att kursen finansieras av ESF: Villkor