Kostnadsfri
Kurslängd: 5 timmar

Potentialen för den hållbara butiken

Hållbara affärsidéer är avgörande för att möta omställningen i framtidens butik. Kursen ger dig verktyg, inspiration och nya färdigheter för att ta klivet in i butikens framtid. Del 2 i en serie i 4 delar.


Studieort: digital distans

Kurslängd: ca 5 timmar

Språk: svenska

Kostnadsfri: finansieras av ESF*


Mer information om kursen

Är du butiksanställd inom mode och skor? Jobbar du med försäljning av textil och mode och söker verktyg för att möta utvecklingen inom framtidens hållbara handel?  

re:skills erbjuder en kurs full av inspirerande intervjuer, kopplade till F/ACT Movement. De är producerade för att du ska få ta del av flertalet goda exempel som redan idag främjar ett mer resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan samt en hållbar konsumtion som driver ansvar, utveckling och innovationer.Här lyfts möjligheterna som finns att nå - goda exempel som kan möta den nya kunden och framtiden.

Kursen bygger på en del av "Hållbara affärsidéer i butiken", en längre handledd kurs med digitala och fysiska träffar. Detta är del 2 - nu helt digital. Du läser den i din egen takt.

Övriga delar som nu blivit fristående kurser är:
Del 1: Kunden Världen Affären
Del 3: En gemensam affärsmodell
Del 4: Butiken som främjar hållbara communities

*Läs mer om vad det innebär att kursen finansieras av ESF: Villkor