Kostnadsfri
Kurslängd: 1 dagar

Hållbara inköp till modebutiken

Välkommen till en heldag där vi pratar om transparens runt de textila produkter du köper in eller säljer.


Tid och plats: 
20/9 Textile Fashion Center Borås, 1 heldag 9-16 (datumet då kursen var i Nacka har redan passerat)

Handledare: Mats Johansson

Språk: svenska

Kostnadsfri: finansieras av ESF*


 

Vill du veta mer om transparens runt de textila produkter du köper in eller säljer? Hur ser det ut med kemikalier i våra textila material? Vilka krav ställs på den textila värdekedjan i framtiden när återvinning är en självklar del? Hur ska man tänka kring begreppet "greenwashing"?

Alla dessa frågeställningar, och fler, är vägledande i denna kursdag, handledd av Mats Johansson, textilexpert från Science park i Borås.

Kursen vill bidra till att du, som möter kunder dagligen i mode och textilbranschen, får uppdaterad kunskap och kompetens kring hur du kan resonera kring begreppet "hållbara produkter". Detta är ett komplext och högaktuellt ämne med många bottnar.

Programmet blandar korta föreläsningar med arbete utifrån era egna frågor och funderingar.

20:e september, kl 9-16:
Nordiska Textilakademin
Textile Fashion Center
Skaraborgsvägen 3A
506 30 Borås

Vi bjuder på  för- och eftermiddagsfika, lunch ombesörjer du själv.

*Läs mer om vad det innebär att kursen finansieras av ESF: Villkor