Kostnadsfri
Kurslängd: 5 timmar

Drivkrafter för cirkulär design

Här får du insikter i vilka frågor som diskuteras i omvärlden med fokus på att minska behovet av materiella resurser i mode och textilbranschen. Del 1 av en serie i 4 delar.


Studieort: digital distans

Kurslängd: ca 5 timmar

Språk: svenska

Kostnadsfri:
Kursen är kostnadsfri. Kompetenssatsningen re:skills finansieras av EFS, Europeiska Socialfonden. Deltagande i kurs innebär att din arbetsgivare tar emot statsstöd. Du behöver därför ange arbetsgivare, kontaktuppgifter samt organisationsnummer vid anmälan. Blanketten som din arbetsgivare skall fylla i och signera kommer att skickas till dig i mail.
Du kommer även att få ett mail där du ska godkänna ditt deltagande med Bank-ID (Via Scrive). 

Läs mer om vad det innebär att kursen finansieras av ESF: Villkor


Mer information om kursen

Kursen syftar till att bidra i utvecklingen av Sveriges mode och textilbransch. Vad krävs för att nå målen i Agenda 2030 och i och med det också ett mer resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan?

Är du nyfiken på varför vi måste ställa om till cirkulära processer? Vill du ta del av inspirerande exempel från hur andra redan börjat den resan? Här erbjuds du en digital kurs med inspirerande föreläsningar och samtal. De är producerade för att du ska få ta del av goda exempel som redan idag främjar ett arbetssätt inom inköp, design och produktion med minskad klimatpåverkan. Hur kan man tänka kring ansvar, utveckling och innovationer?

I den här kursen får du insikter i vilka frågor som diskuteras i omvärlden med fokus på att minska behovet av materiella resurser i mode- och textilbranschen.

Kursen bygger på en del av en tidigare kurs, "Hållbara designprocesser inom mode och textil", en längre handledd kurs med digitala och fysiska träffar. Detta är del 1 - nu helt digital. Du läser den i din egen takt.

Övriga delar som nu blivit fristående kurser är:
Medvetna val i produktutvecklingsprocessen
Förlängd livslängd genom re-make av produkter
Infrastruktur för ett cirkulärt system

*Läs mer om vad det innebär att kursen finansieras av ESF: Villkor