Kostnadsfri
Kurslängd: 10 timmar

Så leder du framtidens textil- och modebransch - Digitala föreläsningar

Vi erbjuder en effektiv och utvecklande möjlighet för dig som arbetar i en ledande befattning. Här får du ta del av det senaste kring vikten av en hållbar omställning för framtidens textil- och modebransch.


Studieort: distans utan handledare

Studietakt: ca 10 timmar, egen takt

Språk: svenska

Kostnadsfri: finansieras av ESF*


Mer information 

Är du eller har varit anställd inom ett mode- och/eller textilföretag i en ledande befattning samt vill vara med i utvecklingen av en hållbarare bransch? Är du nyfiken på varför vi måste ställa om till cirkulära processer? Vill du och din ledningsgrupp ta del av många inspirerande exempel från hur andra redan börjat den resan? Vill ni lära er mer om de globala utmaningar branschen och resten av samhället står inför?

Här erbjuds du digital ingång till ett stort antal inspirerande, utmanande och intresseväckande kortare föreläsningar. De är producerade för att du ska få ta del av flertalet goda exempel som redan idag främjar ett hållbart arbetssätt.

Kompetensutvecklingsinsatsen syftar till att bidra till utvecklingen av Sveriges mode- och textilbransch. Vilken omställning krävs av branschen för en långsiktigt stabil, hållbar och ekonomiskt framgångsrik affärsmodell? Vad krävs för att nå målen i Agenda 2030 och i och med det också ett mer resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan? Hur ser dagens och morgondagens regelverk och lagstiftning ut?

Så leder du framtidens textil- och modebransch består av elva olika videoföreläsningar att välja fritt ifrån. Ingen föreläsning är längre än 30 min. 

 

*Läs mer om vad det innebär att kursen finansieras av ESF: Villkor