Kostnadsfri
Kurslängd: 35 timmar

Grundkurs: Textil Kvalitet

Vad påverkar en textil produkts kvalitet? Vilka begrepp kring kvalitetsarbete är viktiga att känna till? Varför ser märkningen av produkterna ut som den gör? Dessa frågor och många fler kan du få svar på här.


Studieort: distans utan handledning

Studietakt: kurslängd ca 35 timmar, egen takt

Handledare: Lotta Höijer

Språk: svenska

Kostnadsfri: 
Kursen är kostnadsfri. Kompetenssatsningen re:skills finansieras av EFS, Europeiska Socialfonden. Deltagande i kurs innebär att din arbetsgivare tar emot statsstöd. Du behöver därför ange arbetsgivare, kontaktuppgifter samt organisationsnummer vid anmälan. Blanketten som din arbetsgivare skall fylla i och signera kommer att skickas till dig i mail.
Du kommer även att få ett mail där du ska godkänna ditt deltagande med Bank-ID (Via Scrive). 

Läs mer om vad det innebär att kursen finansieras av ESF: Villkor

 


 

Mer information om kursen

I den här kursen får du grundläggande kunskaper i vad som påverkar en textil produkts kvalitet. Hur påverkas produkten under produktionskedja såväl som användarfas? Vilka begrepp kring kvalitetsarbete är viktiga att känna till? Varför ser märkningen av produkterna ut som den gör?  

Kursen behandlar den europeiska marknaden, med fokus på de svenska kraven, och syftar till att ge dig en medvetenhet kring lagstiftning som styr textil produktmärkning och öka möjligheten till god kundservice genom kunskap om textil skötsel.

Efter avslutad kurs

Efter genomförd kurs har du en grund att bygga vidare på, kunskap om textilmärkning men framförallt kunskap att ge kunden en bättre möjlighet att sköta om sitt plagg eller textila produkt.  

Kursplan

DEL 1: Märkning och skötselråd inom textil
Här går vi igenom märkning och skötselråd av textila produkter kopplat till dels kundens kvalitetsuppfattning, dels lagkrav och regler.

 

DEL 2: Kvalitet med textilt fokus
Hur ser begreppet kvalitet ut i textil produktion? Hur behöver vi tänka kring definition av kvalitet? Vad är en standard? Kravställning, tester och tydligt specificerad fakta visar sig vara tätt kopplade till god kvalitet.

 

DEL 3: Kvalitetssäkring och kontroll
Här visar vi på den komplexa process som är de textila produkternas produktionskedja. Avsnittet ger en tydlig bild av moment som ingår och hur de kan påverka kvaliteten i den slutliga produkten vid nyproduktion. Vi berör även kort följderna när produkten lever vidare i en längre livscykel.

 

*Läs mer om vad det innebär att kursen finansieras av ESF under Villkor: Villkor