Kostnadsfri
Kurslängd: 40 timmar

Design thinking

Har du ett behov eller ett problem som du vill lösa åt en kund eller inom din organisation? Eller kanske har du funderingar på hur du skall utveckla nya konkurrenskraftiga produkter och tjänster till dina kunder. Då är detta kursen för dig.


Studieort: digitalt/distansstudier

Studietakt: ca 40 timmar   

Kursansvarig: @HiveAndFive

Språk: Svenska

Kostnadsfri: 
Kursen är kostnadsfri. Kompetenssatsningen re:skills finansieras av EFS, Europeiska Socialfonden. Deltagande i kurs innebär att din arbetsgivare tar emot statsstöd. Du behöver därför ange arbetsgivare, kontaktuppgifter samt organisationsnummer vid anmälan. Blanketten som din arbetsgivare skall fylla i och signera kommer att skickas till dig i mail.
Du kommer även att få ett mail där du ska godkänna ditt deltagande med Bank-ID (Via Scrive). 

Läs mer om vad det innebär att kursen finansieras av ESF: Villkor


Mer information om kursen

Vi kommer att introducera dig till hur du kan lära dig att tänka som en designer för att lösa kundproblem, uppfylla deras behov och hitta innovativa lösningar genom att arbeta strukturerat med stöd av DESIGN THINKING - filosofin.

Denna kurs har du nytta av när du arbetar med att utveckla produkter och tjänster till både konsumenter och företag.

Kursutvecklare är Anett Kansanen och Janne Kemi från @HiveAndFIve som dagligen driver utbildning och affärsutveckling.

Efter avslutad kurs

Efter avslutad kurs har du fått verktyg för att kunna komma igång med gå från analys till ett färdigt koncept eller prototyp, som du kan testa tillsammans med dina kunder.
Vi strävar efter att kursen skall ge dig vilja, kunskap och färdigheter för att lösa komplexa användarproblem på ett klokt och effektivt sätt  med vanligt förekommande metoder och verktyg för att skapa innovativa tjänster och produkter tillsammans med andra.
Du får ett diplom efter kursen när du genomfört en kunskapskontroll.

Kursplan

Del 1: Empatisera

I denna del får du verktyg för att göra utforska, observera och engagera dig i användaren. Du får också en introduktion till personas och kundresan.

 

Del 2: Definiera

I denna del får du verktyg för att formulera behov och/eller problemställning som du vill lösa för din användare.

 

Del 3: Idégenera

I denna del introducerar vi dig till kreativitet, verktyg och metoder för idégenerering.

 

Del 4: Prototyp

I denna del får du lära dig om hur du skapar visuella designskisser, mock-ups och prototyper.

 

Del 5: Test

I denna del får du kunskap om hur du kan planera tester och få feedback från dina användare.

 

*Läs mer om vad det innebär att kursen finansieras av ESF: Villkor