Kostnadsfri
Kurslängd: 35 timmar

Grundkurs: Hållbar textil och mode

Vill du lära dig grunderna inom textila hållbarhetsfrågor? Här är kursen för dig.


Studieort: distans utan handledare

Studietakt: kurslängd ca 35 timmar, egen takt

Kursledare: Lena Berger-Andersson

Språk: svenska

Kostnadsfri: 
Kursen är kostnadsfri. Kompetenssatsningen re:skills finansieras av EFS, Europeiska Socialfonden. Deltagande i kurs innebär att din arbetsgivare tar emot statsstöd. Du behöver därför ange arbetsgivare, kontaktuppgifter samt organisationsnummer vid anmälan. Blanketten som din arbetsgivare skall fylla i och signera kommer att skickas till dig i mail.
Du kommer även att få ett mail där du ska godkänna ditt deltagande med Bank-ID (Via Scrive). 

Läs mer om vad det innebär att kursen finansieras av ESF: Villkor


Mer information om kursen

 

FN anser idag att textil och modebranschen är ett av de viktigaste internationella fokusområdena för att medlemsländerna skall klara av att nå de globala målen fram till 2030. Men vilka är de grundläggande kunskaper man behöver för att driva dessa frågor framöver? Vad finns det för verktyg och strukturer redan idag som vi i branschen kan luta oss mot? Och varför är det så viktigt att vi agerar?

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar med mode och textil i någon form, men söker bredd och förståelse för begreppet hållbarhet.

Efter avslutad kurs

 

Efter genomförd kurs har du också en bra, stabil grund för vidare kompetensutveckling inom områden som tex hållbar produktion och cirkulära affärsmodeller inom textil och mode. I slutet av denna kurs finns möjlighet att göra en kunskapskontroll för att få ett diplom som intyg.

Kursplan

DEL 1: Samspel och ansvar

Här erbjuder vi kunskap kring vilka begrepp och verktyg som är tongivande i det dagliga hållbarhetsarbetet i textil och modebranschen. Vilken påverkan och utveckling finns nationellt och internationellt? Vi berör klimat- såväl som miljöpåverkan. Berättar om socialt ansvar, vanliga certifieringar och mycket mer.

DEL 2: Cirkularitet

Här får du förståelse för hur det nya cirkulära perspektivet påverkar branschens struktur och affärsmodeller. Varför anses cirkulära, ekonomiska modeller ge ökad hållbarhet men även tillväxt? Hur bör vi arbeta övergripande och strategiskt med hela den textila värdekedjan, utifrån ett cirkulärt perspektiv?

*Läs mer om vad det innebär att kursen finansieras av ESF: Villkor