Textil Kvalitet

Vad påverkar en textil produkts kvalitet? Vilka begrepp kring kvalitetsarbete är viktiga att känna till? Varför ser märkningen av produkterna ut som den gör? Dessa frågor och många fler kan du få svar på här.


Kursens innehåll

I den här kursen får du grundläggande kunskaper i vad som påverkar en textil produkts kvalitet. Hur påverkas produkten under produktionskedja såväl som användarfas? Vilka begrepp kring kvalitetsarbete är viktiga att känna till? Varför ser märkningen av produkterna ut som den gör?  
Kursen behandlar den europeiska marknaden, med fokus på de svenska kraven, och syftar till att ge dig en medvetenhet kring lagstiftning som styr textil produktmärkning och öka möjligheten till god kundservice genom kunskap om textil skötsel.

Kursen är ursprungligen framtagen i projektet re:skills Textile & Fashion mellan åren 2020-2022. Projektet finansierades av ESF, Europeiska Socialfonden.

Omfattning

Kursen är uppbyggd av moduler och avslutas av ett antal Quiz-frågor. Din ambitionsnivå och dina förkunskaper styr över hur mycket tid du vill lägga på kursen och vi rekommenderar utifrån ett lärandeperspektiv att du ser filmerna och repeterar innehållet för att nå fördjupade kunskaper.

Efter avslutad kurs

Efter genomförd kurs har du en grund att bygga vidare på, kunskap om textilmärkning men framförallt kunskap att ge kunden en bättre möjlighet att sköta om sitt plagg eller textila produkt. 

Kursledare

Lotta Höijer som har en bred textil erfarenhet med kvalitet som den röda tråden. Hon har jobbat internationellt med varumärken så som Rockport, IKEA och Eton. Idag delar hon sitt yrkesliv mellan näringslivet i rollen som konsult och Textilhögskolan som adjunkt.

Textil Kvalitet

Kursstart: Löpande

Studieort: Distans - Digital

Kursform: Grundkurs

Omfattning: 40 timmar

Studietakt: -

Pris: 8500 SEK