Hållbar textil och mode

Textil- och modebranschen är ett av de viktigaste internationella fokusområdena för att att nå de globala målen fram till 2030. Men vilka är de grundläggande kunskaper man behöver för att driva dessa frågor framöver?


Kursens innehåll


Här erbjuder vi kunskap kring vilka begrepp och verktyg som är tongivande i det dagliga hållbarhetsarbetet i textil och modebranschen. Vilken påverkan och utveckling finns nationellt och internationellt? Vi berör klimat- såväl som miljöpåverkan. Berättar om socialt ansvar, vanliga certifieringar och mycket mer.


Kursen är ursprungligen framtagen i projektet re:skills Textile & Fashion mellan åren 2020-2022. Projektet finansierades av ESF, Europeiska Socialfonden.


Omfattning


Kursen är uppbyggd av moduler och avslutas av ett antal Quiz-frågor. Din ambitionsnivå och dina förkunskaper styr över hur mycket tid du vill lägga på kursen och vi rekommenderar utifrån ett lärandeperspektiv att du ser filmerna och repeterar innehållet för att nå fördjupade kunskaper.
Du har tillgång till kursen i 8 veckor.


Efter avslutad kurs


Efter genomförd kurs har du en bra, stabil grund för vidare kompetensutveckling inom områden som till exempel hållbar produktion och cirkulära affärsmodeller inom textil och mode.


Kursledare


Lena Berger-Andersson och Elin Peterson, lärare på Nordiska Textilakademin

Hållbar textil och mode

Kursstart: Löpande

Studieort: Distans - Digital

Kursform: Grundkurs

Omfattning: 40 timmar

Studietakt: -

Pris: 8500 SEK