En gemensam affärsmodell

Hållbara affärsidéer är avgörande för att möta omställningen i framtidens butik. Här får du inspiration och verktyg för att ta klivet in i butikens framtid.


Kursens innehåll


En kurs med inspirerande intervjuer, kopplade till F/ACT Movement. De är producerade för att du ska få ta del av flertalet goda exempel som redan idag främjar ett mer resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan samt en hållbar konsumtion som driver ansvar, utveckling och innovationer.
Här lyfter vi hur samarbeten kan vara en av lösningarna för nya cirkulära och hållbara erbjudanden.


Kursen är ursprungligen framtagen i projektet re:skills Textile & Fashion mellan åren 2020-2022. Projektet finansierades av ESF, Europeiska Socialfonden.


Omfattning


Kursen är uppbyggd av moduler och avslutas av ett antal Quiz-frågor. Din ambitionsnivå och dina förkunskaper styr över hur mycket tid du vill lägga på kursen och vi rekommenderar utifrån ett lärandeperspektiv att du ser filmerna och repeterar innehållet för att nå fördjupade kunskaper.
Du har tillgång till kursen i 8 veckor.


Efter avslutad kurs


Efter avslutad kurs kommer du ha insikter i hur samarbeten kan vara en av lösningarna för nya cirkulära och hållbara erbjudanden.


Kursledare


Maria Lagerman

En gemensam affärsmodell

Kursstart: Löpande

Studieort: Distans - Digital

Kursform: Microkurs

Omfattning: 5 timmar

Studietakt: -

Pris: 500 SEK