LCA toolkit från grunden

Förståelse för verksamhetens klimatpåverkan och var man sätter in resurser för att minska klimatpåverkan, tillämpa metoder för att förbereda, implementera och följa upp LCA.


Kursens innehåll 

Kursens mål är att få kunskaper och insikter om begreppet LCA utifrån omfattning, syfte och mål. 
Hur en analys av sammanställda data i en produkts livscykel ger en total miljöpåverkan, och hur du kan identifiera en textil produkts miljöpåverkan utifrån LCA-begreppet. Du får även kompetens om hur man kommunicerar vikten av hållbarhetsarbete och LCA i det egna arbetet.

Omfattning 

Kursen är uppbyggd av moduler där varje modul avslutas av ett antal Quiz-frågor och/eller innehåller övningsuppgifter. Din ambitionsnivå och dina förkunskaper styr över hur mycket tid du vill lägga på kursen och vi rekommenderar utifrån ett lärandeperspektiv att du ser filmerna och repeterar innehållet för att nå fördjupade kunskaper. 

Du har tillgång till kursen i 8 veckor.

Efter avslutad kurs 

Efter avslutad kurs kommer Du ha insikter och grundläggande kunskaper kring Livscykelanalys, dess teori och kunskap om hur man kan tänka runt miljöaspekter, att göra en grundläggande bedömning där även positiv miljöpåverkan finns med, skillnaden mellan begreppen mid-point och end-point. 

Du kommer också att kunna ladda ner ett kursintyg


Kursledare 

Denna kurs är framtagen i samarbete med Markus Göransson, utbildare inom Livscykelanalys i egen regi som arbetar med utveckling av kurser och workshops inom livscykelanalyser och hållbarhetsstrategier. 

Du har väl inte missat att vi har en fördjupningskurs inom LCA? Vid köp av LCA toolkit från grunden får du en rabattkod i ditt bekräftelsemail. Koden kan du använda för att få 25% rabatt vid köp av LCA toolkit i praktiken.

LCA toolkit från grunden

Kursstart: Löpande

Studieort: Distans - Digital

Kursform: Grundkurs

Omfattning: 20 timmar

Studietakt: -

Pris: 6500 SEK