CSR och miljömärkningar

Vikten av att förstå det ansvar företaget har för hur de påverkar, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv


Kursens innehåll

Kursens mål är att ge insikter om den textila produktionens miljöpåverkan och en överblick av den textila värdekedjans övergripande miljöpåverkan. Kursen ger insikter om CSR, Corporate Social Responsibility, det arbete som görs utöver de lagstiftande kraven. Den ger även kunskap kring de miljö- och hållbarhetsmärkningar som finns inom textilbranschen.

Omfattning

Kursen är uppbyggd av moduler där varje modul avslutas av ett antal Quiz-frågor och innehåller även ett par reflektionsuppgifter. Din ambitionsnivå och dina förkunskaper styr över hur mycket tid du vill lägga på kursen och vi rekommenderar utifrån ett lärandeperspektiv att du ser filmerna och repeterar innehållet för att nå fördjupade kunskaper.

Du har tillgång till kursen i 8 veckor.

Efter avslutad kurs

Efter avslutad kurs kommer Du ha grundläggande kunskaper kring processen att integrera mänskliga rättigheter, miljö, socialt ansvar, anti-korruption i strategi och verksamhet.
Du kommer även ha förståelse kring varför man ska jobba med hållbarhetsmärkningar, exempel på vad olika hållbarhetsmärkningar har för inriktningar, samt de grundläggande reglerna som gäller.

Du kommer också att kunna ladda ner ett kursintyg.

Kursledare

Denna kurs är bland annat framtagen i samarbete med Markus Göransson, som utbildar inom livscykelanalys och hållbar utveckling.

Sagt om kursen

Sara Nevander, VD på Sätila of Sweden AB har läst kursen 
Hållbar utveckling - CSR & Miljömärkningar. Här berättar hon om hur hon upplevde kursen. 

Varför valde du att gå just denna kurs? 

Vi har under ett par år pratat om märkningar i bolaget och vad vi bör satsa på som kan passa oss så jag ville få en mer detaljrik förståelse för alla märkningar som finns. Det finns vissa som är mer lämpade för olika marknader och det är viktigt att ha med sig så man inte lägger tid och kapital på något som inte passar de marknader man är närvarande i. Jag saknade info om BSCI som är något vi tittar på och dem har både för CSR frågor och ledningssystem idag.

 

Vad har du lärt?

En genomgång av alla märkningar och hur bolag arbetar med dem eller helt enkelt väljer att gå sin egen väg och gör ett eget alternativ. Olika certifieringar och märkningar är inriktade mot produkt eller CSR eller både och är viktigt att ha med sig. Bra att ha med sig att vissa märkningar leder till certifiering andra inte. Jag tror det kommer att bli viktigare att bli auditerad av tredje part för att säkerställa sitt CSR eller miljöpåstående. Fick även inblick i den cirkulära ekonomin som är lite svår att greppa för tillfället, infon från Mistra var teknisk och bitvis svår att följa men intressant info om hur man kan gå tillväga och vilka olika perspektiv man behöver ha med i processen.

 

Vad tar du med dig från kursen i din roll som VD?

Hur många märkningar det finns men också vilka som leder till certifiering och att välja den som passar min produkt och marknad bäst. Bra med överskådlig insyn över de märkningar som gäller i främst Europa.

 

Vilka skulle du rekommendera att gå denna kurs?

De som har viss förkunskap om märkningar men vill ta steget att bli certifierade inom CSR eller miljöledning så hen kan ta bästa beslutet för verksamheten framåt

CSR och miljömärkningar

Kursstart: Löpande

Studieort: Distans - Digital

Kursform: Grundkurs

Omfattning: 10 timmar

Studietakt: -

Pris: 4500 SEK