Hållbar utveckling - Cirkulär ekonomi

Förståelse för hur vi kan och ska producera för en långsiktig användning och hur vi kan möjliggöra för att sluta det textila kretsloppet.


Kursens innehåll

Kursens mål är att få kunskaper och insikter om cirkulär ekonomi inom textil och/eller modeföretag och få förståelse för vikten av att arbeta i en cirkulär affärsmodell. Att få kännedom om hur man genom ett cirkulärt tankesätt kan arbeta för att minska miljöpåverkan genom hela den textila värdekedjan.

Omfattning

Kursen är uppbyggd av moduler där varje modul avslutas av ett antal Quiz-frågor och innehåller även ett par reflektionsuppgifter. Din ambitionsnivå och dina förkunskaper styr över hur mycket tid du vill lägga på kursen och vi rekommenderar utifrån ett lärandeperspektiv att du ser filmerna och repeterar innehållet för att nå fördjupade kunskaper.
Du har tillgång till kursen i 8 veckor.

Efter avslutad kurs

Efter avslutad kurs kommer Du ha insikter och grundläggande kunskaper kring cirkulära affärsmodeller, kunskap hur man hittar aktuell och relevant information kring utvecklingen av återanvändning av produkter samt tankar kring hur vi kan förändra vår konsumtion. Efter avslutad kurs får du ett diplom som intygar de moment som du gått igenom i kursen.

Kursledare

Denna kurs är framtagen i samarbete med Maja Jakobsson, Miljögiraff.se som arbetar med livscykelanalyser och hållbarhetsstrategier.

Hållbar utveckling - Cirkulär ekonomi

Kursstart: Löpande

Studieort: Distans - Digital

Kursform: Grundkurs

Omfattning: 10 timmar

Studietakt: -

Pris: 4500 SEK