Cirkulära affärsmodeller

Vilka åtgärder främjar innovation och cirkulära affärsmodeller, och hur fungerar de som drivkraft för den cirkulära ekonomin?


Kursens innehåll

Kursen belyser kunskaper om cirkulär ekonomi och olika affärsmodeller.  I den här kursen uppdaterar vi förståelsen för drivkrafter för cirkularitet och olika intressenters perspektiv. Vi tittar på hållbar produktion och design, hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster samt giftfria och cirkulära kretslopp. Vi tittar också på tillväxten och möjligheterna inom digital handel, om hur digitala verktyg används i cirkulära flöden och hur ett sortiment byggs med ett effektivt och hållbart materialflöde. 


Omfattning

Kursen är uppbyggd av moduler där varje modul avslutas av ett antal Quiz-frågor och/eller workshops. Din ambitionsnivå och dina förkunskaper styr över hur mycket tid du vill lägga på kursen och vi rekommenderar utifrån ett lärandeperspektiv att du ser filmerna och repeterar innehållet för att nå fördjupade kunskaper.

Du har tillgång till kursen i 8 veckor.


Efter avslutad kurs

Efter avslutad kurs kommer Du ha insikter och grundläggande kunskaper kring Cirkulär ekonomi och olika affärsmodeller, cirkulära strategier, cirkulära affärsmodeller med kunden i fokus. 

Du kommer också kunna ladda ner ett kursintyg.


Kursledare

Denna kurs är framtagen av Lena Berger-Andersson, ämnesledare för hållbarhetskurserna och –utbildningarna på Nordiska Textilakademin, och Gesica Tawakkoli Gunmalm projektledare

Cirkulära affärsmodeller

Kursstart: Löpande

Studieort: Distans - Digital

Kursform: Grundkurs

Omfattning: 20 timmar

Studietakt: -

Pris: 6500 SEK