Textil Materiallära: Garn och tyg

Välkommen till en grundläggande kurs om hur textila material är uppbyggda. Från garn till tyg. Vi lär oss om de vanligaste begreppen inom väv och trikå


Kursens innehåll

Kursen är till för dig som inte studerat textil förut och vill lära dig hur tyg tillverkas och blir grunden i textila material. Eller, kanske har du studerat textil för länge sedan och kunskaperna behöver fräschas upp? Oavsett vilket, så är du varmt välkommen.

Omfattning

Kursen innehåller föreläsningsfilmer och avslutas med några Quiz-frågor. Det erbjuds  även ett par reflektionsuppgifter. Din ambitionsnivå och dina förkunskaper styr över hur mycket tid du vill lägga på kursen och vi rekommenderar utifrån ett lärandeperspektiv att du ser filmerna och repeterar innehållet för att nå fördjupade kunskaper.
Du har tillgång till kursen i 8 veckor.

Efter avslutad kurs

Kursen ger dig tillgång till viktiga baskunskaper kring hur garn används för att genom olika tekniker skapa en väv eller trikå. Vi går igenom de idag vanligast förekommande bindningarna i både väv och trikå. Filmerna berör också de viktigaste begreppen och benämningarna kopplat till tyger, vilket ger en grundläggande förståelse för ämnet.

Kursen bygger en bra bas för vidare kompetensutveckling inom textil och mode

Kursledare

Denna kurs är framtagen av Anders Kärrman, textilingenjör och utbildare inom textil och mode

Textil Materiallära: Garn och tyg

Kursstart: Löpande

Studieort: Distans - Digital

Kursform: Grundkurs

Omfattning: 10 timmar

Studietakt: -

Pris: 4500 SEK