Nya konsumtionsbeteenden

Hållbara affärsidéer är avgörande för att möta omställningen i framtidens butik. Här får du inspiration och verktyg för att ta klivet in i butikens framtid.


Kursens innehåll


Inspirerande intervjuer, kopplade till F/ACT Movement, där du får ta del av goda exempel som redan idag främjar ett mer resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan samt en hållbar konsumtion som driver ansvar, utveckling och innovationer. Vi fokuserar på varför vi behöver agera mot en mer hållbar handel och inspiration för utveckling och förnyelse.


Kursen är ursprungligen framtagen i projektet re:skills Textile & Fashion mellan åren 2020-2022. Projektet finansierades av ESF, Europeiska Socialfonden.


Omfattning


Kursen är uppbyggd av moduler och avslutas av ett antal Quiz-frågor. Din ambitionsnivå och dina förkunskaper styr över hur mycket tid du vill lägga på kursen och vi rekommenderar utifrån ett lärandeperspektiv att du ser filmerna och repeterar innehållet för att nå fördjupade kunskaper.
Du har tillgång till kursen i 8 veckor.


Efter avslutad kurs


Här får du insikter kring varför vi behöver agera mot en mer hållbar handel och inspiration för utveckling och förnyelse.


Kursledare


Maria Lagerman

Nya konsumtionsbeteenden

Kursstart: Löpande

Studieort: Distans - Digital

Kursform: Microkurs

Omfattning: 5 timmar

Studietakt: -

Pris: 500 SEK