Textil Materiallära: Fibrer

Välkommen till en grundläggande kurs om de vanligaste textilfibrerna i dagens mode- och textilbransch. Vi lär oss om hur de produceras, används och deras olika egenskaper


Kursens innehåll

Kursen är till för dig som inte studerat textil förut och vill lära dig hur textila fibrer tillverkas och påverkar material. Eller, kanske har du studerat textil för länge sedan och kunskaperna behöver fräschas upp? Oavsett vilket, så är du varmt välkommen.

Omfattning

Kursen innehåller föreläsningsfilmer och avslutas med några Quiz-frågor. Det erbjuds  även ett par reflektionsuppgifter. Din ambitionsnivå och dina förkunskaper styr över hur mycket tid du vill lägga på kursen och vi rekommenderar utifrån ett lärandeperspektiv att du ser filmerna och repeterar innehållet för att nå fördjupade kunskaper.
Du har tillgång till kursen i 8 veckor.

Efter avslutad kurs

Kursen ger dig tillgång till viktiga baskunskaper gällande fibrers betydelse för de slutliga materialet och dess egenskaper. Vi går igenom de idag vanligast förekommande fibrerna inom textilbranschen och berör också en del nyare, innovativa alternativ. Kursen tar upp för och nackdelar när det gäller fibrernas påverkan idag på klimat och miljö, men det ges även en del historik och tillbakablickar.

Kursen breddar din förståelse för ämnet och bygger en bas för vidare kompetensutveckling inom textil och mode

Kursledare

Denna kurs är framtagen av Elin Peterson, kursledare inom textil materiallära på Nordiska Textilakademin

Textil Materiallära: Fibrer

Kursstart: Löpande

Studieort: Distans - Digital

Kursform: Grundkurs

Omfattning: 10 timmar

Studietakt: -

Pris: 4500 SEK