Textil evolution - en cirkulär framtid

Hur ska vi tänka och vilka valmöjligheter har vi i övergången från en linjär ekonomi och produktion, till en cirkulär?


Kursens innehåll

Kursen belyser de strategiska förändringar som krävs när framtidens produktion av textil och mode ska möta framtida lagkrav på hållbarhet och cirkularitet. I den här kursen uppdaterar vi verktygslådan för övergången. Vi tittar på materialval, produktionsprocess, och cirkulära designmetoder för att hitta strategier som hjälper till i övergången. Vi tittar också på affären och kunden.

Omfattning

Kursen är uppbyggd av moduler där varje modul avslutas av ett antal Quiz-frågor och övningsuppgifter. Din ambitionsnivå och dina förkunskaper styr över hur mycket tid du vill lägga på kursen och vi rekommenderar utifrån ett lärandeperspektiv att du ser filmerna och repeterar innehållet för att nå fördjupade kunskaper. 
Du har tillgång till kursen i 8 veckor.

Efter avslutad kurs

Efter avslutad kurs kommer Du ha insikter och grundläggande kunskaper kring Cirkulära designmetoder, hållbar trendanalys, trycktekniker och deras påverkan, cirkulära affärsmodeller. Efter avslutad kurs får du ett diplom som intygar de moment som du gått igenom i kursen.

Kursledare

Denna kurs är framtagen av Ingrid Grankvist, ämnesledare för designkurserna och –utbildningarna på Nordiska Textilakademin, och Elin Peterson, projektledare

Textil evolution - en cirkulär framtid

Kursstart: Löpande

Studieort: Distans - Digital

Kursform: Grundkurs

Omfattning: 20 timmar

Studietakt: -

Pris: 6500 SEK