Målgruppsanalys

Det blir allt viktigare att alla i organisationen kan förstå och analysera sin målgrupp. Det ökar träffsäkerheten i affären vilket i sig ökar förutsättningarna för en mer hållbar produktion.


Kursens innehåll


I den här digitala kursen kan du i egen takt lära dig grunderna inom målgruppsanalys. 
Vi går igenom syftet med målgruppsanalys och hur det påverkar till exempel produktdesign, grafisk formgivning och kommunikation. Hur man kan resonera och praktiskt jobba med den viktiga och avgörande research-fasen och hur man sammanställer resultatet på ett kreativt sätt. Både bilder och ord är viktiga för att andra kollegor eller kunder ska ta till sig analysen.


Kursen är ursprungligen framtagen i projektet re:skills Textile & Fashion mellan åren 2020-2022. Projektet finansierades av ESF, Europeiska Socialfonden.


Omfattning


Kursen är uppbyggd av moduler och avslutas av ett antal Quiz-frågor. Din ambitionsnivå och dina förkunskaper styr över hur mycket tid du vill lägga på kursen och vi rekommenderar utifrån ett lärandeperspektiv att du ser filmerna och repeterar innehållet för att nå fördjupade kunskaper.
Du har tillgång till kursen i 8 veckor.


Efter avslutad kurs


Efter genomförd kurs kommer du att ha fått en inblick i hur du kan arbeta med att analysera din målgrupp som hjälper dig att strategiskt driva företaget mot framtiden. 


Kursledare


Patrica Trambevski är Inredare, kläddesigner, skulptör och produktdesigner,
och sedan många år också föreläsare inom design och designprocess.
 

Målgruppsanalys

Kursstart: Löpande

Studieort: Distans - Digital

Kursform: Grundkurs

Omfattning: 15 timmar

Studietakt: -

Pris: 4500 SEK