Butiken som främjar hållbara val

Hållbara affärsidéer är avgörande för att möta omställningen i framtidens butik. Här får du inspiration och verktyg för att ta klivet in i butikens framtid.


Kursens innehåll

Inspirerande intervjuer, kopplade till F/ACT Movement, där du får ta del av goda exempel som redan idag främjar ett mer resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan samt en hållbar konsumtion som driver ansvar, utveckling och innovationer. 
Vi fokuserar på hur vi kan ge kunden möjlighet till hållbart agerande tillsammans med andra och skapa en fördjupad relation till butiken.

 


Kursen är ursprungligen framtagen i projektet re:skills Textile & Fashion mellan åren 2020-2022. Projektet finansierades av ESF, Europeiska Socialfonden.


Omfattning

Kursen är uppbyggd av moduler och avslutas av ett antal Quiz-frågor. Din ambitionsnivå och dina förkunskaper styr över hur mycket tid du vill lägga på kursen och vi rekommenderar utifrån ett lärandeperspektiv att du ser filmerna och repeterar innehållet för att nå fördjupade kunskaper.

Du har tillgång till kursen i 8 veckor.


Efter avslutad kurs

Efter avslutad kurs kommer du ha fått insikter på hur vi kan ge kunden möjlighet till hållbart agerande tillsammans med andra och skapa en fördjupad relation till butiken.


Kursledare

Maria Lagerman

Butiken som främjar hållbara val

Kursstart: Löpande

Studieort: Distans - Digital

Kursform: Microkurs

Omfattning: 5 timmar

Studietakt: -

Pris: 500 SEK