HÅLLBAR, KREATIV OCH MEDVETEN

Det finns ett ständigt behov att lära om och lära nytt i framtidens textil- och modebransch. Kontinuerlig kompetensutveckling är det bästa sättet att framtidssäkra dig själv och din verksamhet. Det gör det än viktigare att du som individ tar kommandot över ditt lärande men också hjälper företaget att se vikten av att investera i kompetensutveckling. Ett hållbart arbetsliv för dig innebär ett arbetsliv där du säkerställer att din kompetens ständigt är aktuell och uppdaterad i relation till branschens behov. Det gör du dels genom det vardagliga lärande som sker genom kollegor, dels genom löpande omvärldsbevakning. Du gör det också genom att ta del av utbildningar och kurser från utbildningsaktörer som kan din bransch och kan hjälpa dig att hitta nya vägar framåt inom den. Vi hoppas att våra kurser inom re:skills ska vara ett viktigt steg på vägen.Kurserre:skills Textile & Fashion ska erbjuda kompetensutveckling och kompetensväxling för anställda (eller hade en anställning 1 augusti 2020) och företag inom textil- och modebranschen som drabbats av effekterna av Covid-19 med varslingar och permitteringar som konsekvens.

re:skills Textile & Fashion lägger fokus på att ge personer som är verksamma i textil- och modehandeln möjlighet att uppdatera sin kompetens för att kunna fortsätta verka i framtidens handel.

re:skills Textile & Fashion finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden. Projektet drivs av Science Park Borås och Högskolan i Borås i samverkan med Stiftelsen Proteko, Svensk Handel och TEKO Sveriges Textil- och Modeföretag. Utbildningsanordnare är Nordiska Textilakademin.

Partners

Projektet re:skills är finansierat av Europeiska socialfonden (ESF). Det innebär i korta drag att du kan vara helt säker på att vi följer de regler och riktlinjer som satts upp inom ramen för fonden.

När du deltar i ett ESF-finansierat projekt så behöver du bekräfta ditt deltagande. Framöver kommer du därför att få ett sms med några enkla instruktioner för hur detta görs.

Klicka här för ytterligare läsning!