Kostnadsfri
Kurslängd: 10 timmar

Mänskliga rättigheter & arbetsförhållanden i leverantörsledet

I höst kommer EU-kommissionen att presentera ett lagförslag om due diligence som kräver att företag identifierar, hanterar och redovisar sin påverkan på mänskliga rättigheter och miljö. I denna kurs får du veta mer om hur du kan jobba med dessa frågor.


Studieort: distans utan handledare

 

Studietakt: kurslängd ca 10 timmar, egen takt

 

Föreläsare: Henrik Lindholm

 

Språk: svenska

 

Kostnadsfri: 
Kursen är kostnadsfri. Kompetenssatsningen re:skills finansieras av EFS, Europeiska Socialfonden. Deltagande i kurs innebär att din arbetsgivare tar emot statsstöd. Du behöver därför ange arbetsgivare, kontaktuppgifter samt organisationsnummer vid anmälan. Blanketten som din arbetsgivare skall fylla i och signera kommer att skickas till dig i mail.
Du kommer även att få ett mail där du ska godkänna ditt deltagande med Bank-ID (Via Scrive). 

Läs mer om vad det innebär att kursen finansieras av ESF: Villkor

________________________________________

 

Mer information om kursen

 

Dagens leverantörsled inom mode och textilbranschen är oerhört globala. Det lägger ett ansvar på dig som beställare och inköpare; hur kan de mänskliga rättigheterna garanteras? Hur påverkas arbetaren som utför produktionen av våra produkter?

 

I den här kursen får du en genomgång av den internationellt förankrade processen Human rights due diligence. Vad är det och hur kan den fungera som ett verktyg för hållbarare leverantörsled generellt?

Vi tittar också närmare på just mode- och textilbranschens utmaningar kopplat till leverantörers arbetsförhållanden. Hur bör vi planera, arbeta med och följa upp ansvarsfulla inköpsmetoder för att skapa rättvisa förutsättningar och hållbara leverantörskedjor?

 

Kursen är till för dig som arbetar inom mode och textilbranschen med inköp, produktutveckling eller försäljning och vill uppdatera dig. Vad är viktigt att tänka på när man jobbar fram sin code of conduct? Hur bör vi kommunicera vår design och kravställan mot produktionen, men ändå respektera arbetarnas situation och förutsättningar? Dagens kunder och konsumenter undrar över hur branschen jobbar med dessa frågor idag, så hur kan vi svara dem?

 

Efter avslutad kurs

 

Efter genomförd kurs har du en bra första grund för vidare kompetensutveckling och djupare utbildning inom ämnet. I slutet av denna kurs finns möjlighet att göra en kunskapskontroll för att få ett diplom som intyg.

 

Kursplan

 

Föreläsare: Vi är glada att välkomna Henrik Lindholm, med mångårig erfarenhet av mode- och textilbranschen, idag verksamhetschef på ETI Sverige.

 

ETI är en medlemsorganisation som är öppet för och grundat av företag, fackföreningar, civilsamhällsorganisationer och offentliga aktörer. Dess syfte är att främja hållbara affärsmetoder i globala leverantörsled med särskilt fokus på mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter.

 

DEL 1: Om begreppet - Human rights due diligence

Human rights due diligence beskrivs i FN:s vägledande principer. I modul 1 berättar Henrik hur denna internationellt spridda riskhanteringsprocess kan användas för att identifiera, förhindra, begränsa, redovisa och gottgöra företags negativa påverkan på mänskliga rättigheter.

 

DEL 2: Arbetsförhållanden inom textilbranschens leverantörsled

Här får du förståelse för hur en genomtänkt inköpsmetod inom mode- och textilbranschen kan vara avgörande för att förebygga risker och kränkningar av mänskliga rättigheter i leverantörsledet.

 

*Läs mer om vad det innebär att kursen finansieras av ESF under Villkor: Villkor