Kostnadsfri
Kurslängd: 5 timmar

Nudging: Hållbara val i butiken

Vad är nudging? Hur fungerar metoden och vad kan nudging ha för effekt? Här får du veta hur du kan arbeta med nudging hur arbetet med nudging kan göra skillnad.


Studieort: digital distans utan handledare

Studietakt: kurslängd ca 5 timmar, egen takt

Kursledare: Maria Lagerman

Språk: svenska

Kostnadsfri: 
Kursen är kostnadsfri. Kompetenssatsningen re:skills finansieras av EFS, Europeiska Socialfonden. Deltagande i kurs innebär att din arbetsgivare tar emot statsstöd. Du behöver därför ange arbetsgivare, kontaktuppgifter samt organisationsnummer vid anmälan. Blanketten som din arbetsgivare skall fylla i och signera kommer att skickas till dig i mail.
Du kommer även att få ett mail där du ska godkänna ditt deltagande med Bank-ID (Via Scrive). 

Läs mer om vad det innebär att kursen finansieras av ESF: Villkor


 Mer information om kursen

Nudging är ett verktyg för att "puffa" människors beteenden genom att göra det enklare att göra vissa val. På svenska brukar man översätta nudging till ”en liten knuff i rätt riktning”. Det kan till exempel handla om att göra det lättare att följa en regel eller att agera mer hälsosamt och hållbart, utan att det begränsar individers handlingsfrihet. 

 

I denna kurs kommer du möta en expert inom beteendedesign, en forskare som berättar om bakgrunden till nudging som metod och aktörer som på olika sätt nudgar och puffar  för att underlätta hållbara val.

 

Efter avslutad kurs

I slutet av kursen finns en kunsapskontroll. Vid avklarad kunskapskontroll kan du ladda ner ett dioplom.

 

Kursplan

DEL 1: Vad är Nudging?
Här får du förståelse för bakgrunden till begreppet och metodiken samt möjligheten som finns att designa valsituationer med hjälp av insikter från psykologi och beteendevetenskap för att ge en vänlig knuff i rätt riktning.Du får också möta Ordföranden för Nudging Sweden, Nätverket som omfattar aktörer som genom nudging vill gör det lätt att göra rätt och fokuserar på beteendeutmaningar inom ramen för de globala hållbarhetsmålen.

DEL 2: Nudging – Goda exempel
Här får du ta del av exempel på företag och aktörer som genom nudgar på olika sätt vill främja mer hållbara beteenden genom medvetna "knuffar". I fysisk och digital miljö.

DEL 3: Nudging i praktiken – så gör du:
Testa, utvärdera, börja om - beteendeförändring tar tid
Nudgingprocessen i 6 steg
Beteendeanalys: Instruktioner för att definiera beteendeutmaning, göra beteendeanalys och hur du själv  kan komma igång. 
Forma nudgar: Instruktioner för att forma nudgar 

*Läs mer om vad det innebär att kursen finansieras av ESF: Villkor