Kostnadsfri
Kurslängd: 40 timmar

Grundkurs: Projektplanering

Har du ett projekt som du vill sätt igång med? Kanske har du funderingar på hur du genomför ett projekt på ett effektivt sätt? Då är detta kursen för dig.


Studieort: digitalt/distansstudier

Studietakt: ca 40 timmar   

Kursansvarig: @HiveAndFive

Språk: Svenska

Kostnadsfri: 
Kursen är kostnadsfri. Kompetenssatsningen re:skills finansieras av EFS, Europeiska Socialfonden. Deltagande i kurs innebär att din arbetsgivare tar emot statsstöd. Du behöver därför ange arbetsgivare, kontaktuppgifter samt organisationsnummer vid anmälan. Blanketten som din arbetsgivare skall fylla i och signera kommer att skickas till dig i mail.
Du kommer även att få ett mail där du ska godkänna ditt deltagande med Bank-ID (Via Scrive). 

Läs mer om vad det innebär att kursen finansieras av ESF: Villkor


Mer information om kursen

Vi kommer att introducera dig till hur du kan ta en projektidé och planera så att det blir enkelt och effektivt att genomföra tillsammans med ett projektteam. Kursen hjälper dig att komma igång med att strukturera och kommunicera ditt projekt så att du kan ta en projektidé eller ett koncept till ett projektavslut, färdigt resultat. Denna kurs har du nytta av oavsett om du arbetar i interna projekt eller tillsammans med externa samarbetspartners

Kursutvecklare är Anett Kansanen och Janne Kemi från @HiveAndFIve som dagligen driver utbildning och affärsutveckling för att nå acceleration i affärsidéer och projekt.

Efter avslutad kurs

Efter avslutad kurs har du fått verktyg för att kunna arbeta med planering, styrning och riskbedömning av projekt samt hur du arbetar med kommunikation och skapar effektiva team. Du får ett diplom efter kursen när du genomfört en kunskapskontroll.

Kursplan

Del 1: Projekt och projektplanering

Här får du en introduktion till projekt och till olika verktyg och metoder för planering, uppföljning och styrning.

Del 2: Analys - nuläge, risker och nytta

I denna del får du verktyg för att göra nulägesanalys, riskanalys och nyttovärdering. Dessa gör du ofta i början av projektet.

Del 3: Varför ett projekt och vad omfattar ett projekt?

I denna del får du verktyg för att visualisera vad ditt projekt skall omfatta och hur du skriver en kravspecifikation med stöd av en traditionell specifikation och med användarberättelser som blir vanligare och vanligare för att beskriva användarkrav.

Del 4: Projektteam, roller och intressenter

I denna modul får du introduktion till vilka roller som ett projektteam kan ha och hur du gör en intressentkartläggning för att se hur olika personer påverkar eller påverkas av ditt projekt.

Del 5: Detaljplanering och budget

I denna modul får du verktyg för att planer in aktiviteter, resurser och räkna på kostnader för att göra en projektbudget.

Del 6: Styrning, uppföljning och avslut

I denna modul får du verktyg för att visualisera vad ditt projekt skall omfatta och hur du skriver en kravspecifikation med stöd av en traditionell specifikation och med användarberättelser som blir vanligare och vanligare för att beskriva användarkrav.

 

*Läs mer om vad det innebär att kursen finansieras av ESF: Villkor