EUs Textila Strategi

Vad kul att du har valt att lära dig/uppdatera dig om EUs textila strategi och lagstiftning!


Kursens innehåll


Syfte med kursen är att öka kunskapen om gällande och kommande lagstiftning och regelverk som berör textil produktion, på såväl nationell som internationell nivå, för att skapa förutsättningar för verksamma i branschen att leva upp till de krav som ställs och i sin verksamhet kunna bidra till uppfyllelsen av de globala målen. Vi tittar på gällande och kommande lagstiftning som har inverkan på textil produktion, men  även kunskap om de globala målen och varför det är viktigt att bidra till uppfyllelse av dessa. Metoder som "Due diligence" och "PEF – Product environmental footprint" tas upp. Var och hur vi finner aktuell information om gällande och kommande lagstiftning. Praktiska exempel ges under kursen för att ge er förståelse för hur ni kan bidra till nödvändig omställning i textil produktion, efterleva gällande regelverk och lagkrav samt hur ni strategiskt kan verka för uppfyllelse av de Globala målen


Omfattning

Kursen är uppbyggd av moduler där varje modul avslutas av ett antal Quiz-frågor och innehåller även ett par reflektionsuppgifter. Din ambitionsnivå och dina förkunskaper styr över hur mycket tid du vill lägga på kursen och vi rekommenderar utifrån ett lärandeperspektiv att du ser filmerna och repeterar innehållet för att nå fördjupade kunskaper.

Du har tillgång till kursen i 8 veckor.


Efter avslutad kurs

Efter avslutad kurskommer du att ha en överblick och kunskap över den globala värdekedjan, produkters miljöpåverkan, de globala målen, hållbara politiska mål och policys, verifieringar och lagkrav där digitalt produktpass, green claims och producentansvar är exempel som påverkar branschen. 

Du kommer också att kunna ladda ner ett kursintyg..

EUs Textila Strategi

Kursstart: Löpande

Studieort: Distans - Digital

Kursform: Fördjupningskurs

Omfattning: 20 timmar

Studietakt: -

Pris: 6500 SEK