Nudging: Få kunden att göra hållbara val

Vad är nudging? Hur fungerar metoden och vad kan nudging ha för effekt?


Kursens innehåll

 

Nudging är ett verktyg för att "puffa" människors beteenden genom att göra det enklare att göra vissa val. På svenska brukar man översätta nudging till ”en liten knuff i rätt riktning”. Det kan till exempel handla om att göra det lättare att följa en regel eller att agera mer hälsosamt och hållbart, utan att det begränsar individers handlingsfrihet. 
Här kommer du att möta en expert inom beteendedesign, en forskare som berättar om bakgrunden till nudging som metod och aktörer som på olika sätt nudgar och puffar för att underlätta hållbara val.


Kursen är ursprungligen framtagen i projektet re:skills Textile & Fashion mellan åren 2020-2022. Projektet finansierades av ESF, Europeiska Socialfonden.


Omfattning


Kursen är uppbyggd av moduler och avslutas av ett antal Quiz-frågor. Din ambitionsnivå och dina förkunskaper styr över hur mycket tid du vill lägga på kursen och vi rekommenderar utifrån ett lärandeperspektiv att du ser filmerna och repeterar innehållet för att nå fördjupade kunskaper.
Du har tillgång till kursen i 8 veckor.


Efter avslutad kurs


Här får du förståelse för bakgrunden till begreppet nudging, metodiken samt möjligheten som finns att designa valsituationer med hjälp av insikter från psykologi och beteendevetenskap för att ge en vänlig knuff i rätt riktning.


Kursledare


Maria Lagerman

Nudging: Få kunden att göra hållbara val

Kursstart: Löpande

Studieort: Distans - Digital

Kursform: Grundkurs

Omfattning: 10 timmar

Studietakt: -

Pris: 4500 SEK