Digital affär

Mode och textilbranschen förändras i snabb takt. Digitala tekniker möjliggör nya verktyg och kanaler för både handel och kommunikation. Vill du lära dig grunderna?


Kursens innehåll


Den här kursen erbjuder en rad filmade samtal med personer som jobbar med just de här aktuella frågorna. De vill mer än gärna dela med sig av sina erfarenheter.
Innehållet i kursen förmedlar hur handeln med mode och textil måste anpassa sig efter de digitala beteenden som framtidens kunder utvecklar. Dessa tekniker och strategier ger oss också möjligheten att ställa om till en mer hållbar handel och konsumtion.


Kursen är ursprungligen framtagen i projektet re:skills Textile & Fashion mellan åren 2020-2022. Projektet finansierades av ESF, Europeiska Socialfonden.


Omfattning


Kursen är uppbyggd av moduler och avslutas av ett antal Quiz-frågor. Din ambitionsnivå och dina förkunskaper styr över hur mycket tid du vill lägga på kursen och vi rekommenderar utifrån ett lärandeperspektiv att du ser filmerna och repeterar innehållet för att nå fördjupade kunskaper.
Du har tillgång till kursen i 8 veckor.


Efter avslutad kurs


Efter genomförd kurs har du en bra första grund för vidare kompetensutveckling och djupare utbildning inom områden som t ex supply chain, digital marketing eller e-commerce.


Kursledare


Elin Peterson, lärare på Nordiska Textilakademin

Digital affär

Kursstart: Löpande

Studieort: Distans - Digital

Kursform: Grundkurs

Omfattning: 35 timmar

Studietakt: -

Pris: 8500 SEK