Förlängd livslängd genom re-make

Är du nyfiken på varför vi måste ställa om till cirkulära processer och vill ta del av inspirerande exempel från hur andra redan börjat den resan?


Kursens innehåll


En digital kurs med inspirerande föreläsningar och samtal. De är producerade för att du ska få ta del av goda exempel som redan idag främjar ett arbetssätt inom inköp, design och produktion med minskad klimatpåverkan.


Kursen är ursprungligen framtagen i projektet re:skills Textile & Fashion mellan åren 2020-2022. Projektet finansierades av ESF, Europeiska Socialfonden.


Omfattning


Kursen är uppbyggd av moduler och avslutas av ett antal Quiz-frågor. Din ambitionsnivå och dina förkunskaper styr över hur mycket tid du vill lägga på kursen och vi rekommenderar utifrån ett lärandeperspektiv att du ser filmerna och repeterar innehållet för att nå fördjupade kunskaper.
Du har tillgång till kursen i 8 veckor.


Efter avslutad kurs


Efter avslutad kurs kommer du ha fått förståelse för begreppet "re-make" inom mode och textil, utifrån materialflöde, designstrategier och affärsmodell.
 

Förlängd livslängd genom re-make

Kursstart: Löpande

Studieort: Distans - Digital

Kursform: Microkurs

Omfattning: 5 timmar

Studietakt: -

Pris: 500 SEK