Drivkrafter för cirkulär design

Är du nyfiken på varför vi måste ställa om till cirkulära processer? Här kan du ta del av inspirerande exempel från hur andra redan börjat den resan.


Kursens innehåll

En kurs med inspirerande föreläsningar och samtal. De är producerade för att du ska få ta del av goda exempel som redan idag främjar ett arbetssätt inom inköp, design och produktion med minskad klimatpåverkan. Hur kan man tänka kring ansvar, utveckling och innovationer?

Kursen är ursprungligen framtagen i projektet re:skills Textile & Fashion mellan åren 2020-2022. Projektet finansierades av ESF, Europeiska Socialfonden.


Omfattning

Kursen är uppbyggd av moduler och avslutas av ett antal Quiz-frågor. Din ambitionsnivå och dina förkunskaper styr över hur mycket tid du vill lägga på kursen och vi rekommenderar utifrån ett lärandeperspektiv att du ser filmerna och repeterar innehållet för att nå fördjupade kunskaper.
Du har tillgång till kursen i 8 veckor.


Efter avslutad kurs

Efter avslutad kurs kommer du ha insikter i vilka frågor som diskuteras i omvärlden med fokus på att minska behovet av materiella resurser i mode- och textilbranschen.
 

Drivkrafter för cirkulär design

Kursstart: Löpande

Studieort: Distans - Digital

Kursform: Microkurs

Omfattning: 5 timmar

Studietakt: -

Pris: 500 SEK