CSR och miljömärkningar

Vikten av att förstå det ansvar företaget har för hur de påverkar, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv


Kursens innehåll

Kursens mål är att ge insikter om den textila produktionens miljöpåverkan och en överblick av den textila värdekedjans övergripande miljöpåverkan. Kursen ger insikter om CSR, Corporate Social Responsibility, det arbete som görs utöver de lagstiftande kraven. Den ger även kunskap kring de miljö- och hållbarhetsmärkningar som finns inom textilbranschen.

Omfattning

Kursen är uppbyggd av moduler där varje modul avslutas av ett antal Quiz-frågor och innehåller även ett par reflektionsuppgifter. Din ambitionsnivå och dina förkunskaper styr över hur mycket tid du vill lägga på kursen och vi rekommenderar utifrån ett lärandeperspektiv att du ser filmerna och repeterar innehållet för att nå fördjupade kunskaper.

Efter avslutad kurs

Efter avslutad kurs kommer Du ha grundläggande kunskaper kring processen att integrera mänskliga rättigheter, miljö, socialt ansvar, anti-korruption i strategi och verksamhet.
Du kommer även ha förståelse kring varför man ska jobba med hållbarhetsmärkningar, exempel på vad olika hållbarhetsmärkningar har för inriktningar, samt de grundläggande reglerna som gäller.

Kursledare

Denna kurs är bland annat framtagen i samarbete med Markus Göransson, som utbildar inom livscykelanalys och hållbar utveckling.

CSR och miljömärkningar

Kursstart: Löpande

Studieort: Distans - Digital

Kursform: Grundkurs

Omfattning: 10 timmar

Studietakt: -

Pris: 4500 SEK