LCA och hållbarhetsrapportering

Insikter krävs kring hur man kan minska produkters miljöpåverkan och accelerera hållbarhetsomställningen.


Kursens innehåll

Kursens mål är att skapa en grundläggande förståelse för den textila produktionens stora miljöpåverkan och få insikt i de vanligaste nationella/internationella projekt, certifieringar och märkningar som hjälper textilbranschen mot ökad hållbarhet.
Du kommer även få förståelse för och grundläggande kunskap om miljöledningssystem.

Omfattning

Kursen är uppbyggd av moduler där varje modul avslutas av ett antal Quiz-frågor och innehåller även ett par reflektionsuppgifter. Din ambitionsnivå och dina förkunskaper styr över hur mycket tid du vill lägga på kursen och vi rekommenderar utifrån ett lärandeperspektiv att du ser filmerna och repeterar innehållet för att nå fördjupade kunskaper.

Du har tillgång till kursen i 8 veckor.

Efter avslutad kurs

Efter avslutad kurs kommer Du ha grundläggande kunskaper i att förstå och att ha förmåga kring att leta upp aktuella certifieringar och miljöledningssystem som gynnar hållbar utveckling i textilbranschen.

Du kommer också att kunna ladda ner ett kursintyg.

Kursledare

Denna kurs är framtagen i samarbete med Markus Göransson, som utbildar inom livscykelanalys och hållbar utveckling.

LCA och hållbarhetsrapportering

Kursstart: Löpande

Studieort: Distans - Digital

Kursform: Grundkurs

Omfattning: 10 timmar

Studietakt: -

Pris: 4500 SEK