Ekologisk, social och ekonomisk utveckling

Hur ska vi gemensamt kunna åstadkomma positiva förändringar för människan, miljön och ekonomin?


Kursens innehåll

Kursens mål är att gå igenom hur ett textilt företags miljöpåverkan ser ut. 
Vi tittar på ekologisk hållbarhet, de globala målen, Parisavtalet samt Doughnut-modellen och Du får insikter kring hur de sociala och kulturella skillnaderna ser ut och hur man kan förbättra arbetsförhållanden i leverantörsledet.

Omfattning

Kursen är uppbyggd av moduler där varje modul avslutas av ett antal Quiz-frågor och innehåller även ett par reflektionsuppgifter. Din ambitionsnivå och dina förkunskaper styr över hur mycket tid du vill lägga på kursen och vi rekommenderar utifrån ett lärandeperspektiv att du ser filmerna och repeterar innehållet för att nå fördjupade kunskaper.

Du har tillgång till kursen i 8 veckor.

Efter avslutad kurs

Efter avslutad kurs kommer Du ha insikter och grundläggande kunskaper i den textila produktionens miljöpåverkan och en överblick av värdekedjans övergripande miljöpåverkan. Grundläggande kunskaper i CSR och sociala uppförandekoder och kännedom om sociala frågors betydelse för den textila värdekedjans hållbarhet.

Du kommer också att kunna ladda ner ett kursintyg.
 

Kursledare

Denna kurs är framtagen i samarbete med Maja Jakobsson, Miljögiraff.se som arbetar med livscykelanalyser och hållbarhetsstrategier.


 

Ekologisk, social och ekonomisk utveckling

Kursstart: Löpande

Studieort: Distans - Digital

Kursform: Grundkurs

Omfattning: 10 timmar

Studietakt: -

Pris: 4500 SEK