Sportdesign

En kurs för dig som vill utveckla din kreativitet!


Kursens innehåll 

Denna kurs fokuserar på den kreativa processen och det kreativa flödet. Du får arbeta med proportioner, form, färg och material. Du lär dig stegen inom designprocessen och tillverkningsmomenten för att ta fram/utveckla ett sportkoncept. Kursens huvudmoment består av: Branschkunskap, Materiallära, Teckning/Proportioner, Färglära och Designprocessens alla delar.

Omfattning 

Kursen är uppbyggd av 6 moduler/ kursbrev där varje modul avslutas med en inlämningsuppgift, där du får feedback på från kursledaren. Din ambitionsnivå och dina förkunskaper styr över hur mycket tid du vill lägga på kursen och vi rekommenderar utifrån ett lärandeperspektiv att du ser filmerna och repeterar innehållet för att nå fördjupade kunskaper. Du kommer att få en individuell kursplan baserat på ditt valda kursstartsdatum.
Beräkna att du behöver avsätta ca 5 timmar per vecka till din lärandeprocess för att du ska nå ett tillfredsställande slutresultat i kursen, vilket gör att du samtidigt kan jobba eller studera. Tiden varierar givetvis beroende på ambitionsnivå och förkunskaper.

Efter avslutad kurs 

Efter slutförd kurs kommer du att kunna hantera grundläggande begrepp och uttryck inom design. Under kursens gång får du skapa en kollektion som du kan använda i din portfolio. Efter avslutad kurs får du ett diplom som intygar de moment som du gått igenom i kursen.

Kursledare 

Denna kurs är framtagen i samarbete med Linda Kalkan, Projektledare Återbruket Åre Kommun. Din kursledare för denna kurs är Karolina Persson, Treat of Sweden. Karolina är utbildad inom Grafisk design på MICA i USA och utbildad till lärare i design på Konstfack i Stockholm. 
 

Sportdesign

Kursstart: Löpande

Studieort: Distans - Digital

Kursform: Nybörjarkurs

Omfattning: 20 veckor

Studietakt: -

Pris: 13500 SEK